hui hui

重量123.79kg 收益¥86.07 余额¥86.07 购袋2 帖子1
共投递:20
不当投递1 正确投递19

收益趋势

 • hui hui

  A003517¥3.54

  PET瓶0.32斤 ¥0.44
  硬质塑料0.26斤 ¥0.03
  塑料袋膜1.06斤 ¥0.13
  织物0.42斤 ¥0.13
  黄纸板0.74斤 ¥0.47
  综合纸4.78斤 ¥2.34
 • hui hui

  A009744¥2.02

  PET瓶0.02斤 ¥0.03
  硬质塑料0.1斤 ¥0.01
  塑料袋膜0.04斤 ¥0
  泡沫0.16斤 ¥0.17
  织物0.08斤 ¥0.03
  黄纸板1.22斤 ¥0.77
  综合纸1.84斤 ¥0.9
  混合2.14斤 ¥0.11
 • hui hui

  A001213¥3.74

  硬质塑料0.18斤 ¥0.02
  塑料袋膜0.16斤 ¥0.02
  泡沫0.1斤 ¥0.11
  织物0.78斤 ¥0.25
  综合纸6.82斤 ¥3.34
 • hui hui

  A010827¥4.37

  硬质塑料4.36斤 ¥0.55
  塑料袋膜0.9斤 ¥0.11
  铝拉罐0.16斤 ¥0.45
  金属1.14斤 ¥0.13
  织物1.14斤 ¥0.31
  黄纸板1.02斤 ¥0.64
  综合纸4.22斤 ¥2.07
  混合2.12斤 ¥0.11
 • hui hui

  A007347¥2.64

  PET瓶1.2斤 ¥1.51
  PE瓶0.16斤 ¥0.14
  硬质塑料1.08斤 ¥0.14
  塑料袋膜0.36斤 ¥0.04
  综合纸1.8斤 ¥0.81
 • hui hui

  A003953¥1.13

  塑料袋膜0.62斤 ¥0.07
  金属2.04斤 ¥0.22
  织物1.44斤 ¥0.4
  综合纸0.98斤 ¥0.44
 • hui hui

  A001536¥5.18

  PET瓶0.08斤 ¥0.1
  硬质塑料0.42斤 ¥0.05
  塑料袋膜0.08斤 ¥0.01
  书报0.62斤 ¥0.41
  黄纸板3.52斤 ¥2.59
  综合纸4.48斤 ¥2.02
 • hui hui

  A010459¥2.67

  PE瓶0.06斤 ¥0.05
  塑料袋膜0.54斤 ¥0.06
  泡沫0.32斤 ¥0.34
  金属5.08斤 ¥0.56
  综合纸3.68斤 ¥1.66
 • hui hui

  A004240¥3.95

  PET瓶0.28斤 ¥0.35
  PE瓶0.04斤 ¥0.04
  硬质塑料1.64斤 ¥0.21
  塑料袋膜2.9斤 ¥0.35
  铝拉罐0.2斤 ¥0.56
  金属2.6斤 ¥0.29
  黄纸板2.32斤 ¥2.09
  综合纸0.14斤 ¥0.06
 • hui hui

  A009469¥6.20

  PE瓶0.18斤 ¥0.11
  硬质塑料0.92斤 ¥0.18
  塑料袋膜0.6斤 ¥0.07
  铝拉罐0.28斤 ¥0.9
  织物2.3斤 ¥0.46
  黄纸板7.38斤 ¥4.06
  综合纸2.08斤 ¥0.42
 • hui hui

  A001526¥4.24

  PET瓶0.16斤 ¥0.18
  硬质塑料0.94斤 ¥0.19
  塑料袋膜1.14斤 ¥0.14
  铝拉罐0.02斤 ¥0.06
  金属0.64斤 ¥0.07
  织物4.32斤 ¥0.86
  黄纸板2.96斤 ¥1.63
  综合纸5.56斤 ¥1.11
 • hui hui

  A003968¥5.17

  PET瓶0.6斤 ¥0.66
  硬质塑料0.8斤 ¥0.16
  塑料袋膜1.24斤 ¥0.15
  铝拉罐0.02斤 ¥0.06
  金属0.02斤 ¥0
  织物3.8斤 ¥0.76
  黄纸板5.68斤 ¥3.12
  综合纸1.32斤 ¥0.26
  混合0.06斤 ¥0
 • - 汽车坐垫、泡沫地垫、卫生纸、KT板、广告板、覆膜广告纸、 瓷器、木头、尿不湿等属于其他垃圾,不可回收。

  hui hui

  A007293¥0.90

  PET瓶0.06斤 ¥0.07
  硬质塑料0.06斤 ¥0.01
  塑料袋膜0.1斤 ¥0.01
  金属0.52斤 ¥0.06
  织物1.48斤 ¥0.3
  书报0.04斤 ¥0.02
  黄纸板0.78斤 ¥0.43
  综合纸0.56斤 ¥0.11
  混合1.82斤 ¥0.09
  当月第1次不当投递,扣¥0.2
 • hui hui

  A009345¥8.87

  硬质塑料25.18斤 ¥5.04
  塑料袋膜1.7斤 ¥0.2
  织物0.02斤 ¥0
  书报4.22斤 ¥2.53
  黄纸板1.14斤 ¥0.63
  综合纸2.34斤 ¥0.47
 • hui hui

  A006810¥4.89

  PET瓶0.8斤 ¥0.88
  PE瓶0.5斤 ¥0.3
  硬质塑料4斤 ¥0.8
  塑料袋膜0.54斤 ¥0.06
  金属0.62斤 ¥0.07
  织物0.9斤 ¥0.18
  书报1.88斤 ¥1.13
  黄纸板0.84斤 ¥0.9
  综合纸1.44斤 ¥0.57
 • hui hui

  A003394¥6.81

  塑料0.92斤 ¥0.12
  纸8.2斤 ¥4.1
  金属0.62斤 ¥0.07
  织物11.72斤 ¥2.52
 • hui hui

  A001230¥11.71

  矿泉水瓶0.22斤 ¥0.24
  塑料瓶0.04斤 ¥0.02
  塑料0.6斤 ¥0.08
  纸22.72斤 ¥11.36
  金属0.1斤 ¥0.01
 • hui hui

  A002584¥2.27

  塑料0.54斤 ¥0.07
  纸4.34斤 ¥2.17
  金属0.24斤 ¥0.03
 • hui hui

  A002594¥2.58

  矿泉水瓶0.22斤 ¥0.21
  塑料12.2斤 ¥1.53
  金属5.32斤 ¥0.61
  织物1.06斤 ¥0.23
 • hui hui

  A003357¥3.19

  矿泉水瓶0.32斤 ¥0.35
  塑料0.6斤 ¥0.08
  纸5.42斤 ¥2.71
  金属0.46斤 ¥0.05
1.02 0.20 0.43 1.07m3
减少砍伐 节省石油 减少碳排放 节约土地

14、电子电器¥N.NN/个

手机,冰箱,空调,电视,电脑...

请保持配件完整,不完整将会按金属或者混合回收

回收类别

分类装袋

3种5%
4种20%
5种20%
6种15%
7种5%
8种20%
9种15%
♻️ 干燥 干净 无异味