c.

重量87.590kg 收益¥64.35 余额¥14.65 购袋2
共投递:16
不当投递1 正确投递15

投递重量(kg)

 • c.

  A002363¥1.46

  PET瓶0.31kg ¥0.48
  PE瓶0.09kg ¥0.11
  泡沫0.05kg ¥0.14
  塑料袋膜0.01kg ¥0
  黄纸板0.01kg ¥0.01
  综合纸1.31kg ¥0.72
  共 1.78kg
 • c.

  A088111¥1.82

  PET瓶0.32kg ¥0.49
  塑料袋膜0.09kg ¥0.03
  复合0.47kg ¥0.05
  黄纸板0.02kg ¥0.02
  综合纸1.73kg ¥0.95
  金属0.13kg ¥0.11
  铝拉罐0.04kg ¥0.17
  共 2.8kg
 • c.

  A014744¥1.91

  PET瓶0.07kg ¥0.11
  PE瓶0.11kg ¥0.14
  塑料袋膜0.08kg ¥0.03
  织物0.91kg ¥0.27
  书报0.12kg ¥0.09
  黄纸板0.39kg ¥0.3
  综合纸1.75kg ¥0.96
  金属0.01kg ¥0.01
  共 3.44kg
 • c.

  A031009¥1.36

  PET瓶0.05kg ¥0.09
  PE瓶0.08kg ¥0.11
  黄纸板0.01kg ¥0.01
  综合纸1.57kg ¥1.1
  铝拉罐0.01kg ¥0.05
  共 1.72kg
 • c.

  A005794¥3.62

  泡沫0.04kg ¥0.11
  塑料袋膜0.75kg ¥0.26
  织物5.27kg ¥2.9
  黄纸板0.15kg ¥0.15
  综合纸0.28kg ¥0.2
  共 6.49kg
 • c.

  A026424¥1.76

  PET瓶0.06kg ¥0.11
  PE瓶0.08kg ¥0.11
  塑料袋膜0.56kg ¥0.2
  综合纸1.81kg ¥1.27
  金属0.11kg ¥0.07
  共 2.62kg
 • c.

  A024466¥2.72

  PET瓶0.01kg ¥0.02
  PE瓶0.28kg ¥0.39
  塑料袋膜0.21kg ¥0.07
  硬质塑料0.4kg ¥0.1
  织物1.07kg ¥0.64
  复合0.17kg ¥0.02
  综合纸2.28kg ¥1.44
  金属0.06kg ¥0.04
  共 4.48kg
 • - 未达到干净、干燥、无异味的可回收条件。

  c.

  A021738¥3.38

  PET瓶0.8kg ¥1.46
  PE瓶0.19kg ¥0.27
  泡沫0.03kg ¥0.08
  塑料袋膜0.19kg ¥0.07
  硬质塑料0.03kg ¥0.01
  织物1.14kg ¥0.96
  综合纸2.05kg ¥1.29
  金属0.07kg ¥0.04
  当月个人第1次不当投递,扣¥0.8
  共 4.5kg
 • c.

  A024641¥7.42

  织物8.83kg ¥7.42
  共 8.83kg
 • c.

  A018417¥4.61

  PE瓶0.09kg ¥0.13
  泡沫0.02kg ¥0.05
  塑料袋膜0.05kg ¥0.02
  黄纸板2.22kg ¥1.95
  综合纸3.9kg ¥2.46
  共 6.28kg
 • c.

  A035298¥2.24

  PET瓶0.02kg ¥0.04
  塑料袋膜0.06kg ¥0.02
  硬质塑料0.03kg ¥0.01
  综合纸3.44kg ¥2.17
  共 3.55kg
 • c.

  A019698¥4.24

  PE瓶0.45kg ¥0.63
  泡沫0.29kg ¥0.77
  塑料袋膜0.02kg ¥0.01
  硬质塑料3.64kg ¥0.91
  复合0.2kg ¥0.02
  综合纸0.94kg ¥0.59
  铝拉罐0.25kg ¥1.31
  共 5.79kg
 • c.

  A026447¥5.28

  PE瓶0.18kg ¥0.25
  泡沫0.09kg ¥0.24
  塑料袋膜0.11kg ¥0.04
  黄纸板0.4kg ¥0.35
  综合纸6.99kg ¥4.4
  共 7.77kg
 • c.

  A013480¥11.26

  织物13.4kg ¥11.26
  共 13.4kg
 • c.

  A033662¥9.69

  织物11.54kg ¥9.69
  共 11.54kg
 • c.

  A035296¥1.58

  泡沫0.09kg ¥0.24
  塑料袋膜0.03kg ¥0.01
  硬质塑料0.21kg ¥0.05
  织物0.01kg ¥0.01
  综合纸2.26kg ¥1.27
  共 2.6kg
0.57 0.05 0.32 0.33m3
减少砍伐 节省石油 减少碳排放 节约土地

回收类别

分类装袋

1种18.75%
4种6.25%
5种37.5%
6种6.25%
7种12.5%
8种18.75%
♻️ 干燥 干净 无异味