Omega

重量111.31kg 收益¥78.19 余额¥17.28 购袋1 帖子0
共投递:15
不当投递1 正确投递14

收益趋势

 • Omega

  A010956¥3.49

  PE瓶0.02kg ¥0.04
  硬质塑料0.82kg ¥0.21
  塑料袋膜0.14kg ¥0.03
  泡沫0.07kg ¥0.15
  织物2.78kg ¥1.75
  黄纸板0.95kg ¥0.9
  综合纸0.33kg ¥0.24
  混合1.66kg ¥0.17
 • Omega

  A000529¥2.41

  PET瓶0.08kg ¥0.22
  硬质塑料0.07kg ¥0.02
  塑料袋膜0.68kg ¥0.16
  综合纸2.71kg ¥2.01
 • - 未达到干净、干燥、无异味的可回收条件。

  Omega

  A011045¥1.70

  PE瓶0.03kg ¥0.05
  硬质塑料0.86kg ¥0.22
  塑料袋膜0.29kg ¥0.07
  铝拉罐0.02kg ¥0.11
  织物0.08kg ¥0.05
  综合纸2.04kg ¥2
  当月个人第1次不当投递,扣¥0.8
 • Omega

  A009331¥9.68

  硬质塑料0.870kg ¥0.22
  金属0.370kg ¥0.08
  综合纸9.570kg ¥9.38
 • Omega

  A005620¥1.56

  PET瓶0.15kg ¥0.38
  PE瓶0.01kg ¥0.02
  硬质塑料0.1kg ¥0.03
  塑料袋膜0.49kg ¥0.12
  金属0.47kg ¥0.1
  综合纸0.93kg ¥0.91
 • Omega

  A002922¥2.01

  金属9.14kg ¥2.01
 • Omega

  A007877¥7.32

  硬质塑料1.03kg ¥0.26
  塑料袋膜0.01kg ¥0
  织物12.83kg ¥7.06
 • Omega

  A008330¥5.98

  硬质塑料0.07kg ¥0.02
  塑料袋膜0.05kg ¥0.01
  泡沫0.11kg ¥0.23
  书报0.04kg ¥0.05
  黄纸板1.95kg ¥2.46
  综合纸3.28kg ¥3.21
 • Omega

  A000845¥4.36

  PET瓶0.95kg ¥2.39
  PE瓶0.44kg ¥0.79
  硬质塑料1.88kg ¥0.47
  塑料袋膜1.77kg ¥0.42
  金属0.03kg ¥0.01
  综合纸0.17kg ¥0.15
  混合1.34kg ¥0.13
 • Omega

  A009841¥11.89

  塑料袋膜0.01kg ¥0
  黄纸板3.65kg ¥5.37
  综合纸7.24kg ¥6.52
 • Omega

  A002964¥8.28

  PET瓶0.33kg ¥0.83
  PE瓶0.08kg ¥0.14
  硬质塑料0.39kg ¥0.1
  塑料袋膜0.8kg ¥0.19
  泡沫0.06kg ¥0.13
  金属0.96kg ¥0.21
  黄纸板1.34kg ¥2.41
  综合纸4.74kg ¥4.27
 • Omega

  A007742¥1.55

  PET瓶0.15kg ¥0.33
  PE瓶0.05kg ¥0.06
  硬质塑料0.06kg ¥0.02
  塑料袋膜1.08kg ¥0.26
  泡沫0.34kg ¥0.17
  金属0.41kg ¥0.09
  织物0.01kg ¥0
  综合纸1.56kg ¥0.62
 • Omega

  A007718¥11.62

  塑料0.96kg ¥0.24
  纸11.38kg ¥11.38
 • Omega

  A007702¥2.12

  矿泉水瓶0.33kg ¥0.73
  塑料1.13kg ¥0.28
  纸0.06kg ¥0.06
  铝拉罐0.04kg ¥0.26
  金属1.75kg ¥0.4
  织物0.9kg ¥0.39
 • Omega

  A005602¥4.22

  织物9.82kg ¥4.22
0.88 0.16 0.39 0.61m3
减少砍伐 节省石油 减少碳排放 节约土地

回收类别

分类装袋

1种20%
2种6.67%
3种13.33%
4种6.67%
6种26.67%
7种6.67%
8种20%
♻️ 干燥 干净 无异味