💃🏻Gia💃🏻

重量224.68kg 收益¥177.79 余额¥177.79 购袋1 帖子0
共投递:44
不当投递3 正确投递41

投递重量(kg)

 • - 未达到干净、干燥、无异味的可回收条件。

  💃🏻Gia💃🏻

  A025777¥0.70

  PET瓶0.26kg ¥0.46
  塑料袋膜0.26kg ¥0.09
  硬质塑料0.08kg ¥0.02
  黄纸板0.01kg ¥0.01
  综合纸1.59kg ¥0.89
  金属0.07kg ¥0.03
  当月个人第1次不当投递,扣¥0.8
 • 💃🏻Gia💃🏻

  A012139¥4.34

  PET瓶0.18kg ¥0.32
  PE瓶0.1kg ¥0.18
  塑料袋膜0.23kg ¥0.08
  硬质塑料0.08kg ¥0.02
  织物1.02kg ¥0.86
  综合纸3.74kg ¥2.09
  铝拉罐0.15kg ¥0.79
 • 💃🏻Gia💃🏻

  A010642¥3.01

  PE瓶0.15kg ¥0.26
  泡沫0.06kg ¥0.2
  塑料袋膜0.03kg ¥0.01
  硬质塑料0.08kg ¥0.02
  黄纸板2.4kg ¥1.92
  综合纸0.92kg ¥0.52
  金属0.16kg ¥0.08
 • 💃🏻Gia💃🏻

  A014733¥1.55

  PET瓶0.16kg ¥0.28
  PE瓶0.02kg ¥0.04
  塑料袋膜0.16kg ¥0.06
  硬质塑料0.14kg ¥0.04
  综合纸2.01kg ¥1.13
 • 💃🏻Gia💃🏻

  A022732¥2.20

  PET瓶0.11kg ¥0.21
  PE瓶0.01kg ¥0.02
  塑料袋膜0.5kg ¥0.18
  硬质塑料0.18kg ¥0.05
  书报0.01kg ¥0.01
  综合纸2.49kg ¥1.39
  金属0.16kg ¥0.08
  铝拉罐0.05kg ¥0.26
 • 💃🏻Gia💃🏻

  A022071¥2.05

  PET瓶0.22kg ¥0.42
  PE瓶0.08kg ¥0.14
  复合0.62kg ¥0.06
  综合纸2.39kg ¥1.43
 • 💃🏻Gia💃🏻

  A031418¥18.63

  PET瓶0.53kg ¥1
  PE瓶1.05kg ¥1.84
  塑料袋膜0.03kg ¥0.01
  硬质塑料0.02kg ¥0.01
  织物0.01kg ¥0.01
  书报15.63kg ¥14.22
  综合纸2.57kg ¥1.54
 • 💃🏻Gia💃🏻

  A006088¥1.68

  PET瓶0.19kg ¥0.49
  PE瓶0.14kg ¥0.25
  硬质塑料0.02kg ¥0.01
  塑料袋膜0.03kg ¥0.01
  织物0.49kg ¥0.41
  综合纸0.24kg ¥0.14
  铝拉罐0.07kg ¥0.37
 • 💃🏻Gia💃🏻

  A013179¥2.37

  泡沫0.07kg ¥0.24
  塑料袋膜0.02kg ¥0.01
  织物0.02kg ¥0.02
  书报0.01kg ¥0.01
  黄纸板0.57kg ¥0.48
  综合纸2.69kg ¥1.61
 • 💃🏻Gia💃🏻

  A022913¥2.97

  PET瓶0.15kg ¥0.39
  PE瓶0.04kg ¥0.07
  泡沫0.13kg ¥0.44
  硬质塑料0.01kg ¥0
  塑料袋膜0.4kg ¥0.14
  综合纸2.68kg ¥1.61
  铝拉罐0.06kg ¥0.32
 • 💃🏻Gia💃🏻

  A016405¥5.56

  PET瓶0.15kg ¥0.39
  PE瓶0.21kg ¥0.37
  硬质塑料0.05kg ¥0.01
  塑料袋膜0.24kg ¥0.08
  织物1.6kg ¥1.34
  黄纸板0.74kg ¥0.62
  综合纸3.97kg ¥2.38
  铝拉罐0.07kg ¥0.37
 • 💃🏻Gia💃🏻

  A006386¥1.57

  塑料袋膜0.33kg ¥0.12
  综合纸2.42kg ¥1.45
 • - 未达到干净、干燥、无异味的可回收条件。

  💃🏻Gia💃🏻

  A019529¥4.19

  PET瓶0.05kg ¥0.13
  PE瓶0.27kg ¥0.47
  泡沫0.01kg ¥0.02
  硬质塑料0.16kg ¥0.04
  塑料袋膜0.16kg ¥0.06
  黄纸板1.35kg ¥1.28
  综合纸4.39kg ¥2.99
  当月个人第1次不当投递,扣¥0.8
 • 💃🏻Gia💃🏻

  A014204¥3.65

  PET瓶0.06kg ¥0.16
  PE瓶0.21kg ¥0.37
  硬质塑料0.55kg ¥0.14
  塑料袋膜0.04kg ¥0.01
  黄纸板2.57kg ¥2.44
  综合纸0.78kg ¥0.53
 • 💃🏻Gia💃🏻

  A028769¥2.55

  PET瓶0.22kg ¥0.57
  泡沫0.05kg ¥0.11
  硬质塑料0.11kg ¥0.03
  塑料袋膜0.27kg ¥0.06
  黄纸板0.46kg ¥0.35
  综合纸2.47kg ¥1.43
 • 💃🏻Gia💃🏻

  A018594¥1.65

  塑料袋膜0.49kg ¥0.12
  织物0.2kg ¥0.13
  混合2.13kg ¥0.21
  综合纸2.05kg ¥1.19
 • 💃🏻Gia💃🏻

  A019236¥6.92

  PET瓶0.15kg ¥0.39
  PE瓶0.22kg ¥0.39
  硬质塑料0.41kg ¥0.1
  塑料袋膜0.93kg ¥0.22
  织物4.67kg ¥3.13
  混合0.02kg ¥0
  书报0.02kg ¥0.02
  综合纸2.47kg ¥1.43
  金属0.38kg ¥0.19
  铝拉罐0.2kg ¥1.05
 • 💃🏻Gia💃🏻

  A016154¥4.26

  PET瓶0.14kg ¥0.36
  PE瓶0.07kg ¥0.12
  硬质塑料0.25kg ¥0.06
  塑料袋膜0.29kg ¥0.07
  泡沫0.03kg ¥0.06
  铝拉罐0.06kg ¥0.32
  织物1.12kg ¥0.75
  黄纸板0.52kg ¥0.39
  综合纸3.68kg ¥2.13
 • 💃🏻Gia💃🏻

  A016349¥4.99

  PET瓶0.13kg ¥0.35
  PE瓶0.09kg ¥0.16
  硬质塑料0.13kg ¥0.03
  塑料袋膜0.4kg ¥0.1
  金属0.33kg ¥0.07
  黄纸板3.65kg ¥2.74
  综合纸2.66kg ¥1.54
 • 💃🏻Gia💃🏻

  A021904¥1.84

  硬质塑料0.25kg ¥0.06
  塑料袋膜0.07kg ¥0.02
  泡沫0.04kg ¥0.08
  黄纸板0.63kg ¥0.47
  综合纸2.08kg ¥1.21
 • 💃🏻Gia💃🏻

  A020407¥3.24

  PET瓶0.01kg ¥0.03
  硬质塑料2.02kg ¥0.51
  塑料袋膜0.26kg ¥0.06
  泡沫0.15kg ¥0.32
  铝拉罐0.01kg ¥0.05
  黄纸板0.66kg ¥0.5
  综合纸3.06kg ¥1.77
 • 💃🏻Gia💃🏻

  A027556¥2.64

  PET瓶0.05kg ¥0.14
  硬质塑料0.12kg ¥0.03
  塑料袋膜0.49kg ¥0.12
  泡沫0.18kg ¥0.38
  金属0.07kg ¥0.02
  织物0.82kg ¥0.57
  黄纸板0.74kg ¥0.56
  综合纸1.42kg ¥0.82
 • 💃🏻Gia💃🏻

  A002089¥4.80

  PE瓶0.01kg ¥0.02
  硬质塑料0.18kg ¥0.05
  塑料袋膜0.19kg ¥0.05
  泡沫0.28kg ¥0.59
  金属0.17kg ¥0.04
  织物0.02kg ¥0.01
  书报1.21kg ¥0.92
  黄纸板1.86kg ¥1.4
  综合纸2.96kg ¥1.72
 • 💃🏻Gia💃🏻

  A016200¥4.64

  PET瓶0.02kg ¥0.05
  塑料袋膜0.23kg ¥0.06
  铝拉罐0.07kg ¥0.37
  织物1.34kg ¥0.84
  黄纸板1.74kg ¥1.65
  综合纸2.26kg ¥1.67
 • - 其他垃圾:汽车坐垫、泡沫地垫、卫生纸、瓷器、木头、尿不湿等不可回收。

  💃🏻Gia💃🏻

  A010642¥4.79

  PET瓶0.26kg ¥0.71
  硬质塑料1.52kg ¥0.38
  塑料袋膜0.14kg ¥0.03
  泡沫0.08kg ¥0.17
  铝拉罐0.01kg ¥0.05
  金属0.14kg ¥0.03
  织物0.08kg ¥0.05
  书报0.17kg ¥0.15
  黄纸板1.75kg ¥1.66
  综合纸3.19kg ¥2.36
  当月个人第1次不当投递,扣¥0.8
 • 💃🏻Gia💃🏻

  A017224¥3.51

  PET瓶0.39kg ¥1.06
  PE瓶0.01kg ¥0.02
  塑料袋膜0.25kg ¥0.06
  黄纸板0.51kg ¥0.58
  综合纸2.03kg ¥1.79
 • 💃🏻Gia💃🏻

  A028300¥3.78

  塑料袋膜0.12kg ¥0.03
  织物0.64kg ¥0.4
  黄纸板0.86kg ¥1.08
  综合纸2.32kg ¥2.27
 • 💃🏻Gia💃🏻

  A008782¥3.51

  PET瓶0.16kg ¥0.45
  PE瓶0.1kg ¥0.18
  硬质塑料0.87kg ¥0.22
  塑料袋膜0.18kg ¥0.04
  泡沫0.15kg ¥0.32
  铝拉罐0.01kg ¥0.06
  综合纸2.26kg ¥2.21
  混合0.29kg ¥0.03
 • 💃🏻Gia💃🏻

  A010275¥6.27

  PET瓶0.14kg ¥0.38
  PE瓶0.01kg ¥0.02
  塑料袋膜0.38kg ¥0.09
  泡沫0.33kg ¥0.69
  铝拉罐0.01kg ¥0.06
  织物0.16kg ¥0.1
  综合纸5.03kg ¥4.93
 • 💃🏻Gia💃🏻

  A002621¥5.13

  PET瓶0.41kg ¥1.12
  硬质塑料1.2kg ¥0.3
  塑料袋膜0.05kg ¥0.01
  黄纸板2.61kg ¥3.29
  综合纸0.42kg ¥0.41
 • 💃🏻Gia💃🏻

  A001160¥11.74

  PET瓶0.16kg ¥0.44
  PE瓶0.02kg ¥0.04
  硬质塑料0.03kg ¥0.01
  塑料袋膜0.48kg ¥0.12
  泡沫0.02kg ¥0.04
  黄纸板4.52kg ¥5.7
  综合纸5.5kg ¥5.39
 • 💃🏻Gia💃🏻

  A001284¥5.19

  PET瓶0.11kg ¥0.3
  PE瓶0.16kg ¥0.29
  硬质塑料0.17kg ¥0.04
  塑料袋膜0.03kg ¥0.01
  铝拉罐0.16kg ¥0.9
  黄纸板0.48kg ¥0.6
  综合纸3.11kg ¥3.05
 • 💃🏻Gia💃🏻

  A010462¥4.38

  PET瓶0.25kg ¥0.63
  硬质塑料0.03kg ¥0.01
  塑料袋膜0.11kg ¥0.03
  铝拉罐0.02kg ¥0.11
  书报0.14kg ¥0.19
  黄纸板0.64kg ¥0.94
  综合纸2.74kg ¥2.47
 • 💃🏻Gia💃🏻

  A010126¥2.79

  PET瓶0.09kg ¥0.23
  硬质塑料0.14kg ¥0.04
  塑料袋膜0.21kg ¥0.05
  铝拉罐0.04kg ¥0.22
  书报0.06kg ¥0.08
  黄纸板0.4kg ¥0.59
  综合纸1.75kg ¥1.58
 • 💃🏻Gia💃🏻

  A006182¥4.91

  PET瓶0.17kg ¥0.43
  硬质塑料0.06kg ¥0.02
  塑料袋膜0.59kg ¥0.14
  铝拉罐0.17kg ¥0.95
  综合纸3.74kg ¥3.37
 • 💃🏻Gia💃🏻

  A005188¥5.85

  PET瓶0.32kg ¥0.81
  PE瓶0.07kg ¥0.12
  硬质塑料0.05kg ¥0.01
  塑料袋膜0.45kg ¥0.11
  泡沫0.04kg ¥0.08
  铝拉罐0.24kg ¥1.34
  综合纸3.76kg ¥3.38
 • 💃🏻Gia💃🏻

  A010934¥2.85

  PET瓶0.04kg ¥0.1
  PE瓶0.04kg ¥0.07
  塑料袋膜0.96kg ¥0.23
  铝拉罐0.04kg ¥0.22
  黄纸板0.23kg ¥0.41
  综合纸2.02kg ¥1.82
 • 💃🏻Gia💃🏻

  A005910¥4.23

  PET瓶0.22kg ¥0.55
  塑料袋膜0.53kg ¥0.13
  金属0.17kg ¥0.04
  黄纸板2.37kg ¥2.61
  综合纸2.24kg ¥0.9
 • 💃🏻Gia💃🏻

  A009994¥2.36

  PET瓶0.02kg ¥0.04
  塑料袋膜0.28kg ¥0.07
  泡沫0.04kg ¥0.02
  黄纸板1.26kg ¥1.39
  综合纸2.1kg ¥0.84
 • 💃🏻Gia💃🏻

  A001861¥1.88

  PET瓶0.07kg ¥0.15
  硬质塑料0.01kg ¥0
  塑料袋膜0.94kg ¥0.23
  织物0.89kg ¥0.36
  黄纸板0.6kg ¥0.66
  综合纸1.2kg ¥0.48
 • 💃🏻Gia💃🏻

  A002113¥1.96

  综合纸4.89kg ¥1.96
 • 💃🏻Gia💃🏻

  A002837¥5.16

  PET瓶0.13kg ¥0.29
  PE瓶0.23kg ¥0.28
  泡沫0.03kg ¥0.02
  黄纸板2.65kg ¥2.92
  综合纸4.12kg ¥1.65
 • 💃🏻Gia💃🏻

  A002073¥2.41

  书报0.03kg ¥0.04
  黄纸板1.46kg ¥1.61
  综合纸1.91kg ¥0.76
 • 💃🏻Gia💃🏻

  A008578¥3.09

  PET瓶0.13kg ¥0.29
  硬质塑料0.01kg ¥0
  塑料袋膜0.29kg ¥0.07
  泡沫0.18kg ¥0.09
  织物0.01kg ¥0
  书报0.44kg ¥0.53
  黄纸板0.3kg ¥0.33
  综合纸4.33kg ¥1.73
  混合0.53kg ¥0.05
2.94 0.30 0.47 1.19m3
减少砍伐 节省石油 减少碳排放 节约土地

回收类别

分类装袋

1种2.27%
2种2.27%
3种2.27%
4种6.82%
5种18.18%
6种15.91%
7种31.82%
8种9.09%
9种6.82%
10种4.55%
♻️ 干燥 干净 无异味