🎡αω(投递:184)

重量1237.610kg

收益¥882.65

余额¥0.00

购袋2

不当投递11

正确投递173

回收类别

分类装袋

1种3.26%
2种3.26%
3种1.09%
4种4.89%
5种7.61%
6种12.5%
7种18.48%
8种22.28%
9种15.76%
10种7.07%
11种3.26%
12种0.54%

分类bags

A1041438

投递重量(kg)

 • 🎡αω

  A1019092¥3.76

  PET瓶0.02kg ¥0.03
  塑料袋膜0.01kg ¥0
  硬质塑料0.23kg ¥0.06
  织物12.24kg ¥3.67
  共 12.5kg
 • 🎡αω

  A1019071¥3.13

  PET瓶0.1kg ¥0.14
  塑料袋膜0.14kg ¥0.03
  硬质塑料1.66kg ¥0.42
  织物1.13kg ¥0.34
  黄纸板0.26kg ¥0.31
  综合纸1.65kg ¥0.99
  铝拉罐0.12kg ¥0.9
  共 5.06kg
 • 🎡αω

  A1019266¥2.10

  泡沫0.08kg ¥0.02
  塑料袋膜0.02kg ¥0
  硬质塑料0.67kg ¥0.17
  织物1.54kg ¥0.46
  复合0.96kg ¥0.1
  黄纸板0.21kg ¥0.25
  综合纸1.06kg ¥0.64
  金属0.17kg ¥0.15
  铝拉罐0.04kg ¥0.3
  牛奶盒0.01kg ¥0.01
  共 4.76kg
 • - 其他垃圾:真空袋、果蔬塑料盒、汽车坐垫、泡沫地垫、卫生纸、瓷器、木头、尿不湿、破旧废鞋、kt广告板、碎布、鞭炮、麻将(机麻)等不可回收。

  🎡αω

  A035135¥2.08

  PET瓶0.26kg ¥0.36
  塑料袋膜0.09kg ¥0.02
  硬质塑料0.75kg ¥0.19
  织物0.74kg ¥0.22
  复合4.23kg ¥0.42
  书报0.82kg ¥0.74
  黄纸板0.21kg ¥0.25
  综合纸0.63kg ¥0.38
  铝拉罐0.04kg ¥0.3
  当月个人第1次不当投递,扣¥0.8
  共 7.77kg
 • 🎡αω

  A036002¥5.55

  PET瓶0.04kg ¥0.06
  塑料袋膜0.02kg ¥0
  硬质塑料0.2kg ¥0.05
  织物0.09kg ¥0.03
  复合0.92kg ¥0.09
  书报2.42kg ¥2.18
  黄纸板1.82kg ¥2.18
  综合纸1.1kg ¥0.66
  铝拉罐0.04kg ¥0.3
  共 6.65kg
 • 🎡αω

  A035982¥3.51

  PET瓶0.08kg ¥0.11
  塑料袋膜0.26kg ¥0.05
  硬质塑料1.3kg ¥0.33
  织物1.31kg ¥0.39
  复合0.41kg ¥0.04
  书报0.74kg ¥0.67
  综合纸1.78kg ¥1.07
  金属0.44kg ¥0.4
  铝拉罐0.06kg ¥0.45
  共 6.38kg
 • 🎡αω

  A036003¥5.90

  PET瓶0.19kg ¥0.27
  塑料袋膜0.07kg ¥0.01
  硬质塑料0.79kg ¥0.2
  织物0.56kg ¥0.17
  复合0.38kg ¥0.04
  书报1.24kg ¥1.12
  黄纸板0.32kg ¥0.38
  综合纸6.19kg ¥3.71
  共 9.74kg
 • 🎡αω

  A027313¥2.70

  PET瓶0.01kg ¥0.01
  塑料袋膜0.04kg ¥0.01
  硬质塑料0.13kg ¥0.03
  织物7.3kg ¥2.19
  黄纸板0.14kg ¥0.17
  综合纸0.09kg ¥0.05
  金属0.01kg ¥0.01
  铝拉罐0.03kg ¥0.23
  共 7.75kg
 • 🎡αω

  A077973¥3.84

  PET瓶0.08kg ¥0.11
  塑料袋膜0.29kg ¥0.06
  硬质塑料0.14kg ¥0.04
  织物0.35kg ¥0.11
  书报0.29kg ¥0.26
  黄纸板0.48kg ¥0.58
  综合纸1.08kg ¥0.65
  铝拉罐0.27kg ¥2.03
  共 2.98kg
 • 🎡αω

  A083109¥4.55

  织物15.16kg ¥4.55
  共 15.16kg
 • 🎡αω

  A082047¥2.54

  PET瓶0.1kg ¥0.14
  塑料袋膜0.11kg ¥0.02
  硬质塑料0.08kg ¥0.02
  织物0.34kg ¥0.1
  黄纸板0.53kg ¥0.64
  综合纸1.45kg ¥0.87
  铝拉罐0.1kg ¥0.75
  共 2.71kg
 • 🎡αω

  A085659¥3.20

  PET瓶0.18kg ¥0.25
  塑料袋膜0.08kg ¥0.02
  硬质塑料0.22kg ¥0.06
  织物1.66kg ¥0.5
  复合0.12kg ¥0.01
  书报0.85kg ¥0.77
  黄纸板0.36kg ¥0.43
  综合纸0.4kg ¥0.24
  金属0.77kg ¥0.69
  铝拉罐0.03kg ¥0.23
  共 4.67kg
 • 🎡αω

  A086357¥7.73

  PET瓶0.12kg ¥0.17
  塑料袋膜0.29kg ¥0.06
  硬质塑料0.18kg ¥0.05
  织物1.38kg ¥0.41
  书报0.55kg ¥0.5
  黄纸板2.87kg ¥3.44
  综合纸3.22kg ¥1.93
  金属0.44kg ¥0.4
  铝拉罐0.1kg ¥0.75
  牛奶盒0.03kg ¥0.02
  共 9.18kg
 • 🎡αω

  A086361¥3.54

  PET瓶0.16kg ¥0.22
  PE瓶0.06kg ¥0.08
  塑料袋膜0.15kg ¥0.03
  硬质塑料1.66kg ¥0.42
  织物1.41kg ¥0.42
  黄纸板0.46kg ¥0.55
  综合纸2.05kg ¥1.23
  金属0.66kg ¥0.59
  共 6.61kg
 • 🎡αω

  A081226¥2.28

  塑料袋膜0.03kg ¥0.01
  硬质塑料0.22kg ¥0.06
  织物0.2kg ¥0.06
  书报2.01kg ¥1.81
  综合纸0.56kg ¥0.34
  共 3.02kg
 • 🎡αω

  A085191¥3.36

  PET瓶0.13kg ¥0.18
  塑料袋膜0.04kg ¥0.01
  黄纸板1.26kg ¥1.51
  综合纸1.74kg ¥1.04
  金属0.02kg ¥0.02
  铝拉罐0.08kg ¥0.6
  共 3.27kg
 • 🎡αω

  A081601¥1.47

  PET瓶0.08kg ¥0.11
  塑料袋膜0.23kg ¥0.05
  硬质塑料0.17kg ¥0.04
  黄纸板0.23kg ¥0.28
  综合纸0.65kg ¥0.39
  铝拉罐0.08kg ¥0.6
  共 1.44kg
 • 🎡αω

  A082445¥3.08

  PET瓶0.35kg ¥0.49
  塑料袋膜0.11kg ¥0.02
  织物0.65kg ¥0.2
  黄纸板1.27kg ¥1.52
  综合纸1.41kg ¥0.85
  共 3.79kg
 • 🎡αω

  A072902¥3.32

  PET瓶0.09kg ¥0.13
  泡沫0.04kg ¥0.03
  塑料袋膜0.2kg ¥0.04
  硬质塑料0.09kg ¥0.02
  织物0.75kg ¥0.23
  玻璃0.05kg ¥0
  黄纸板0.81kg ¥0.97
  综合纸1.67kg ¥1
  铝拉罐0.12kg ¥0.9
  共 3.82kg
 • 🎡αω

  A079349¥1.96

  泡沫0.02kg ¥0.01
  硬质塑料0.01kg ¥0
  黄纸板0.61kg ¥0.73
  综合纸1.01kg ¥0.61
  铝拉罐0.08kg ¥0.6
  牛奶盒0.01kg ¥0.01
  共 1.74kg
 • 🎡αω

  A073083¥1.46

  PET瓶0.04kg ¥0.06
  泡沫0.05kg ¥0.04
  塑料袋膜0.03kg ¥0.01
  硬质塑料0.16kg ¥0.04
  黄纸板0.23kg ¥0.28
  综合纸1.25kg ¥0.75
  金属0.06kg ¥0.05
  铝拉罐0.03kg ¥0.23
  共 1.85kg
 • 🎡αω

  A076636¥3.38

  PET瓶0.37kg ¥0.52
  PE瓶0.15kg ¥0.2
  泡沫0.02kg ¥0.01
  塑料袋膜0.11kg ¥0.02
  织物0.85kg ¥0.26
  黄纸板0.07kg ¥0.08
  综合纸2.5kg ¥1.5
  金属0.04kg ¥0.04
  铝拉罐0.1kg ¥0.75
  共 4.21kg
 • 🎡αω

  A078251¥3.20

  PET瓶0.46kg ¥0.64
  PE瓶0.02kg ¥0.03
  塑料袋膜0.19kg ¥0.04
  硬质塑料0.02kg ¥0.01
  织物2.62kg ¥0.79
  书报0.21kg ¥0.19
  黄纸板0.43kg ¥0.52
  综合纸1.63kg ¥0.98
  共 5.58kg
 • 🎡αω

  A019359¥4.17

  PET瓶1kg ¥1.4
  塑料袋膜0.23kg ¥0.05
  硬质塑料0.14kg ¥0.04
  织物0.54kg ¥0.16
  复合0.95kg ¥0.1
  书报0.31kg ¥0.28
  黄纸板0.1kg ¥0.12
  综合纸2.11kg ¥1.27
  铝拉罐0.1kg ¥0.75
  共 5.48kg
 • 🎡αω

  A081725¥5.58

  PET瓶0.64kg ¥0.9
  塑料袋膜0.05kg ¥0.01
  硬质塑料0.3kg ¥0.08
  织物0.11kg ¥0.03
  玻璃0.12kg ¥0
  书报3.56kg ¥3.2
  综合纸2.26kg ¥1.36
  共 7.04kg
 • 🎡αω

  A084886¥2.75

  PET瓶0.17kg ¥0.24
  PE瓶0.01kg ¥0.01
  塑料袋膜0.17kg ¥0.03
  硬质塑料0.43kg ¥0.11
  织物0.44kg ¥0.13
  复合0.09kg ¥0.01
  黄纸板0.27kg ¥0.34
  综合纸1.91kg ¥1.34
  金属0.01kg ¥0.01
  铝拉罐0.07kg ¥0.53
  共 3.57kg
 • - 有害垃圾:杀虫剂、油漆桶、可充电电池、水银温度计、化妆品、药瓶以及防护服,口罩等家用医疗废物。

  🎡αω

  A084561¥2.61

  PET瓶0.2kg ¥0.28
  PE瓶0.01kg ¥0.01
  泡沫0.12kg ¥0.08
  塑料袋膜0.12kg ¥0.02
  硬质塑料0.47kg ¥0.12
  织物1.27kg ¥0.38
  玻璃0.05kg ¥0
  复合0.4kg ¥0.04
  书报0.87kg ¥0.78
  综合纸1.89kg ¥1.32
  铝拉罐0.05kg ¥0.38
  当月个人第1次不当投递,扣¥0.8
  共 5.45kg
 • 🎡αω

  A082487¥7.61

  PET瓶0.08kg ¥0.11
  泡沫0.18kg ¥0.13
  塑料袋膜0.08kg ¥0.02
  硬质塑料0.1kg ¥0.03
  织物0.65kg ¥0.2
  复合0.26kg ¥0.03
  书报4.12kg ¥3.71
  黄纸板1.07kg ¥1.34
  综合纸2.91kg ¥2.04
  共 9.45kg
 • 🎡αω

  A084552¥4.47

  PET瓶0.04kg ¥0.06
  塑料袋膜0.08kg ¥0.02
  硬质塑料0.33kg ¥0.08
  织物0.83kg ¥0.25
  复合0.29kg ¥0.03
  黄纸板1.6kg ¥2
  综合纸2.13kg ¥1.49
  金属0.01kg ¥0.01
  铝拉罐0.07kg ¥0.53
  共 5.38kg
 • 🎡αω

  A076629¥2.56

  PET瓶0.01kg ¥0.01
  泡沫0.01kg ¥0.01
  塑料袋膜0.12kg ¥0.02
  硬质塑料2.08kg ¥0.52
  织物4.46kg ¥1.34
  综合纸0.82kg ¥0.45
  金属0.19kg ¥0.15
  铝拉罐0.01kg ¥0.06
  共 7.7kg
 • 🎡αω

  A085687¥1.48

  PET瓶0.04kg ¥0.05
  泡沫0.03kg ¥0.02
  塑料袋膜0.17kg ¥0.03
  硬质塑料0.13kg ¥0.03
  织物0.84kg ¥0.25
  综合纸1.46kg ¥0.8
  金属0.3kg ¥0.24
  铝拉罐0.01kg ¥0.06
  共 2.98kg
 • 🎡αω

  A082069¥3.65

  PET瓶0.17kg ¥0.22
  塑料袋膜0.05kg ¥0.01
  硬质塑料0.05kg ¥0.01
  织物0.31kg ¥0.09
  书报0.27kg ¥0.24
  综合纸5.6kg ¥3.08
  共 6.45kg
 • 🎡αω

  A086592¥2.08

  PET瓶0.45kg ¥0.59
  PE瓶0.01kg ¥0.01
  硬质塑料0.08kg ¥0.02
  织物2.68kg ¥0.8
  黄纸板0.21kg ¥0.25
  综合纸0.5kg ¥0.28
  金属0.01kg ¥0.01
  铝拉罐0.02kg ¥0.12
  共 3.96kg
 • 🎡αω

  A083739¥3.26

  PET瓶0.07kg ¥0.09
  泡沫0.04kg ¥0.03
  塑料袋膜0.2kg ¥0.04
  织物0.7kg ¥0.21
  黄纸板1.32kg ¥1.58
  综合纸2.16kg ¥1.19
  铝拉罐0.02kg ¥0.12
  共 4.51kg
 • 🎡αω

  A085686¥4.05

  PET瓶0.29kg ¥0.38
  泡沫0.01kg ¥0.01
  塑料袋膜0.18kg ¥0.04
  硬质塑料0.11kg ¥0.03
  复合0.03kg ¥0
  黄纸板2.4kg ¥2.88
  综合纸0.86kg ¥0.47
  铝拉罐0.04kg ¥0.24
  共 3.92kg
 • 🎡αω

  A077595¥2.67

  PET瓶0.1kg ¥0.13
  泡沫0.01kg ¥0.01
  塑料袋膜0.01kg ¥0
  硬质塑料2.42kg ¥0.61
  织物0.61kg ¥0.18
  黄纸板0.75kg ¥0.9
  综合纸0.99kg ¥0.54
  铝拉罐0.05kg ¥0.3
  共 4.94kg
 • 🎡αω

  A079347¥2.33

  PET瓶0.19kg ¥0.25
  PE瓶0.01kg ¥0.01
  泡沫0.02kg ¥0.01
  塑料袋膜0.23kg ¥0.05
  硬质塑料0.13kg ¥0.03
  综合纸2.33kg ¥1.28
  金属0.12kg ¥0.1
  铝拉罐0.1kg ¥0.6
  共 3.13kg
 • 🎡αω

  A086779¥8.27

  PET瓶0.04kg ¥0.05
  PE瓶0.14kg ¥0.18
  塑料袋膜0.29kg ¥0.06
  硬质塑料0.63kg ¥0.16
  织物1kg ¥0.3
  复合0.54kg ¥0.05
  书报1.36kg ¥1.22
  黄纸板0.28kg ¥0.34
  综合纸3.03kg ¥2.12
  金属0.14kg ¥0.11
  铝拉罐0.03kg ¥0.18
  手机1个 ¥3.5
  共 8.48kg
 • 🎡αω

  A077966¥2.72

  PET瓶0.02kg ¥0.03
  塑料袋膜0.21kg ¥0.04
  硬质塑料0.14kg ¥0.04
  织物1.07kg ¥0.32
  复合0.16kg ¥0.02
  书报0.08kg ¥0.07
  综合纸2.12kg ¥1.48
  铝拉罐0.12kg ¥0.72
  共 3.92kg
 • 🎡αω

  A085719¥2.73

  PET瓶0.03kg ¥0.04
  塑料袋膜0.17kg ¥0.03
  硬质塑料0.2kg ¥0.05
  织物0.52kg ¥0.16
  综合纸1.95kg ¥1.37
  铝拉罐0.18kg ¥1.08
  共 3.05kg
 • 🎡αω

  A082978¥7.09

  PET瓶0.03kg ¥0.04
  泡沫0.26kg ¥0.18
  塑料袋膜0.16kg ¥0.03
  硬质塑料0.14kg ¥0.04
  织物0.71kg ¥0.21
  复合0.04kg ¥0
  书报3.05kg ¥2.75
  黄纸板0.96kg ¥1.15
  综合纸2.08kg ¥1.46
  金属0.11kg ¥0.09
  铝拉罐0.19kg ¥1.14
  共 7.73kg
 • 🎡αω

  A078465¥3.40

  PET瓶0.92kg ¥1.2
  塑料袋膜0.18kg ¥0.04
  硬质塑料0.04kg ¥0.01
  织物1.1kg ¥0.33
  黄纸板0.11kg ¥0.13
  综合纸0.88kg ¥0.62
  铝拉罐0.2kg ¥1.05
  牛奶盒0.03kg ¥0.02
  共 3.46kg
 • 🎡αω

  A082451¥1.64

  PET瓶0.11kg ¥0.14
  PE瓶0.01kg ¥0.01
  泡沫0.03kg ¥0.03
  塑料袋膜0.23kg ¥0.05
  硬质塑料0.27kg ¥0.07
  织物1.13kg ¥0.34
  书报0.01kg ¥0.01
  综合纸1.42kg ¥0.99
  共 3.21kg
 • 🎡αω

  A078146¥2.77

  PET瓶0.09kg ¥0.12
  塑料袋膜0.11kg ¥0.02
  黄纸板1.19kg ¥1.43
  综合纸1.64kg ¥1.15
  铝拉罐0.01kg ¥0.05
  共 3.04kg
 • 🎡αω

  A078125¥1.24

  PET瓶0.06kg ¥0.08
  PE瓶0.02kg ¥0.03
  泡沫0.07kg ¥0.07
  塑料袋膜0.17kg ¥0.03
  硬质塑料0.07kg ¥0.02
  织物0.02kg ¥0.01
  书报0.22kg ¥0.2
  综合纸0.89kg ¥0.62
  金属0.07kg ¥0.06
  铝拉罐0.02kg ¥0.11
  牛奶盒0.01kg ¥0.01
  共 1.62kg
 • 🎡αω

  A077539¥3.74

  PET瓶0.06kg ¥0.08
  泡沫0.08kg ¥0.08
  塑料袋膜0.16kg ¥0.03
  硬质塑料0.36kg ¥0.09
  织物0.19kg ¥0.06
  书报2.54kg ¥2.29
  黄纸板0.49kg ¥0.56
  综合纸0.9kg ¥0.54
  金属0.01kg ¥0.01
  共 4.79kg
 • 🎡αω

  A083288¥1.72

  PET瓶0.21kg ¥0.27
  塑料袋膜0.02kg ¥0
  硬质塑料0.06kg ¥0.02
  综合纸2.01kg ¥1.21
  金属0.01kg ¥0.01
  铝拉罐0.04kg ¥0.21
  共 2.35kg
 • 🎡αω

  A076711¥2.55

  PET瓶0.28kg ¥0.36
  泡沫0.05kg ¥0.05
  塑料袋膜0.01kg ¥0
  硬质塑料0.22kg ¥0.06
  织物0.04kg ¥0.01
  书报1.02kg ¥0.92
  综合纸1.92kg ¥1.15
  共 3.54kg
 • 🎡αω

  A084776¥3.66

  PET瓶0.09kg ¥0.12
  塑料袋膜0.07kg ¥0.01
  硬质塑料0.06kg ¥0.02
  织物0.18kg ¥0.05
  黄纸板0.64kg ¥0.74
  综合纸3.28kg ¥1.97
  金属0.63kg ¥0.49
  铝拉罐0.05kg ¥0.26
  共 5kg
 • 🎡αω

  A079208¥6.87

  PET瓶0.38kg ¥0.49
  泡沫0.04kg ¥0.04
  塑料袋膜0.13kg ¥0.03
  硬质塑料0.45kg ¥0.11
  织物0.01kg ¥0
  黄纸板3.9kg ¥4.49
  综合纸2.12kg ¥1.27
  金属0.09kg ¥0.07
  铝拉罐0.07kg ¥0.37
  共 7.19kg
 • 🎡αω

  A076976¥3.49

  PET瓶0.14kg ¥0.18
  泡沫0.09kg ¥0.09
  塑料袋膜0.05kg ¥0.01
  硬质塑料0.28kg ¥0.07
  织物0.18kg ¥0.05
  黄纸板0.28kg ¥0.32
  综合纸4.09kg ¥2.45
  铝拉罐0.06kg ¥0.32
  共 5.17kg
 • 🎡αω

  A085065¥3.83

  PET瓶0.06kg ¥0.08
  泡沫0.06kg ¥0.06
  塑料袋膜0.19kg ¥0.04
  硬质塑料0.32kg ¥0.08
  织物0.56kg ¥0.17
  玻璃0.02kg ¥0
  书报1.64kg ¥1.48
  黄纸板0.5kg ¥0.58
  综合纸1.81kg ¥1.09
  金属0.12kg ¥0.09
  铝拉罐0.03kg ¥0.16
  共 5.31kg
 • 🎡αω

  A077870¥5.14

  PET瓶0.45kg ¥0.59
  PE瓶0.01kg ¥0.01
  塑料袋膜0.21kg ¥0.04
  硬质塑料0.59kg ¥0.15
  织物4.26kg ¥1.28
  书报0.07kg ¥0.06
  黄纸板0.31kg ¥0.36
  综合纸3.19kg ¥1.91
  铝拉罐0.14kg ¥0.74
  共 9.23kg
 • 🎡αω

  A077868¥3.88

  PET瓶0.12kg ¥0.16
  塑料袋膜0.26kg ¥0.05
  硬质塑料0.45kg ¥0.11
  织物0.56kg ¥0.17
  黄纸板1.5kg ¥1.73
  综合纸1.72kg ¥1.03
  铝拉罐0.12kg ¥0.63
  共 4.73kg
 • 🎡αω

  A077871¥6.83

  PET瓶0.07kg ¥0.09
  塑料袋膜0.22kg ¥0.04
  硬质塑料0.03kg ¥0.02
  书报4.5kg ¥4.05
  黄纸板0.58kg ¥0.67
  综合纸1.26kg ¥0.76
  金属0.05kg ¥0.04
  铝拉罐0.22kg ¥1.16
  共 6.93kg
 • 🎡αω

  A077866¥2.42

  PET瓶0.32kg ¥0.42
  泡沫0.04kg ¥0.04
  塑料袋膜0.25kg ¥0.05
  硬质塑料0.24kg ¥0.12
  织物0.09kg ¥0.03
  复合0.14kg ¥0.01
  书报0.01kg ¥0.01
  黄纸板0.58kg ¥0.67
  综合纸1.78kg ¥1.07
  共 3.45kg
 • 🎡αω

  A085788¥2.80

  PET瓶0.17kg ¥0.22
  泡沫0.1kg ¥0.1
  塑料袋膜0.06kg ¥0.01
  硬质塑料0.08kg ¥0.04
  织物0.57kg ¥0.17
  书报0.14kg ¥0.13
  黄纸板0.51kg ¥0.59
  综合纸1.5kg ¥0.9
  金属0.01kg ¥0.01
  铝拉罐0.12kg ¥0.63
  共 3.26kg
 • 🎡αω

  A080002¥4.27

  PET瓶0.01kg ¥0.01
  泡沫0.29kg ¥0.41
  塑料袋膜0.11kg ¥0.02
  硬质塑料0.17kg ¥0.09
  书报0.02kg ¥0.02
  黄纸板1.5kg ¥1.73
  综合纸2.68kg ¥1.61
  铝拉罐0.07kg ¥0.37
  牛奶盒0.01kg ¥0.01
  共 4.86kg
 • 🎡αω

  A077189¥1.18

  泡沫0.01kg ¥0.01
  织物0.82kg ¥0.25
  书报0.08kg ¥0.07
  综合纸1.4kg ¥0.84
  牛奶盒0.01kg ¥0.01
  共 2.32kg
 • 🎡αω

  A078233¥3.23

  PET瓶0.05kg ¥0.07
  泡沫0.17kg ¥0.24
  塑料袋膜0.05kg ¥0.01
  硬质塑料1.5kg ¥0.75
  织物1.43kg ¥0.43
  综合纸2.7kg ¥1.62
  铝拉罐0.02kg ¥0.11
  共 5.92kg
 • - 其他垃圾:真空袋、汽车坐垫、泡沫地垫、卫生纸、瓷器、木头、尿不湿、破旧废鞋、kt广告板、麻将(机麻)等不可回收。

  🎡αω

  A019104¥4.97

  PET瓶0.2kg ¥0.26
  塑料袋膜0.12kg ¥0.02
  硬质塑料1.86kg ¥0.93
  织物1.24kg ¥0.37
  复合0.52kg ¥0.05
  书报2.51kg ¥2.26
  黄纸板0.32kg ¥0.37
  综合纸2.3kg ¥1.38
  金属0.17kg ¥0.13
  当月个人第1次不当投递,扣¥0.8
  共 9.24kg
 • 🎡αω

  A084415¥5.83

  PET瓶0.07kg ¥0.09
  塑料袋膜0.18kg ¥0.04
  硬质塑料0.32kg ¥0.16
  织物2.35kg ¥0.71
  黄纸板2.4kg ¥2.76
  综合纸2.01kg ¥1.21
  铝拉罐0.11kg ¥0.58
  牛奶盒0.43kg ¥0.28
  共 7.87kg
 • 🎡αω

  A084418¥3.15

  PET瓶0.11kg ¥0.14
  塑料袋膜0.21kg ¥0.04
  硬质塑料0.96kg ¥0.48
  织物0.81kg ¥0.24
  书报0.01kg ¥0.01
  黄纸板1.04kg ¥1.2
  综合纸1.46kg ¥0.88
  铝拉罐0.03kg ¥0.16
  共 4.63kg
 • 🎡αω

  A084419¥4.06

  PET瓶0.05kg ¥0.07
  塑料袋膜0.17kg ¥0.03
  硬质塑料0.09kg ¥0.05
  织物0.66kg ¥0.2
  玻璃0.14kg ¥0
  复合0.07kg ¥0.01
  黄纸板2.44kg ¥2.81
  综合纸0.69kg ¥0.41
  铝拉罐0.08kg ¥0.42
  牛奶盒0.1kg ¥0.06
  共 4.49kg
 • 🎡αω

  A084416¥1.29

  塑料袋膜0.03kg ¥0.01
  织物0.23kg ¥0.07
  书报1.01kg ¥0.91
  综合纸0.5kg ¥0.3
  共 1.77kg
 • 🎡αω

  A081888¥4.58

  PET瓶0.28kg ¥0.36
  泡沫0.13kg ¥0.18
  塑料袋膜0.47kg ¥0.09
  硬质塑料0.51kg ¥0.26
  复合0.07kg ¥0.01
  书报1.04kg ¥0.94
  黄纸板0.49kg ¥0.56
  综合纸3.33kg ¥2
  金属0.02kg ¥0.02
  铝拉罐0.03kg ¥0.16
  共 6.37kg
 • 🎡αω

  A083923¥2.90

  泡沫0.03kg ¥0.04
  塑料袋膜0.04kg ¥0.01
  书报2.38kg ¥2.14
  黄纸板0.5kg ¥0.58
  综合纸0.21kg ¥0.13
  共 3.16kg
 • 🎡αω

  A023311¥5.77

  PET瓶0.09kg ¥0.12
  泡沫0.03kg ¥0.04
  塑料袋膜0.23kg ¥0.05
  硬质塑料1.26kg ¥0.63
  织物0.91kg ¥0.27
  复合0.04kg ¥0
  书报1.87kg ¥1.68
  黄纸板0.66kg ¥0.76
  综合纸2.81kg ¥1.69
  金属0.41kg ¥0.32
  铝拉罐0.04kg ¥0.21
  共 8.35kg
 • 🎡αω

  A083747¥2.19

  PET瓶0.13kg ¥0.15
  塑料袋膜1.22kg ¥0.24
  硬质塑料0.16kg ¥0.08
  织物0.49kg ¥0.15
  复合0.01kg ¥0
  黄纸板0.77kg ¥0.89
  综合纸1.12kg ¥0.67
  金属0.01kg ¥0.01
  共 3.91kg
 • 🎡αω

  A071517¥3.99

  PET瓶0.22kg ¥0.25
  PE瓶0.08kg ¥0.09
  泡沫0.05kg ¥0.07
  塑料袋膜0.16kg ¥0.03
  硬质塑料0.01kg ¥0.01
  黄纸板0.79kg ¥0.91
  综合纸2.45kg ¥1.47
  铝拉罐0.22kg ¥1.16
  共 3.98kg
 • 🎡αω

  A084048¥2.48

  PET瓶0.03kg ¥0.03
  PE瓶0.05kg ¥0.06
  泡沫0.01kg ¥0.01
  塑料袋膜0.18kg ¥0.04
  织物0.65kg ¥0.2
  黄纸板1.3kg ¥1.5
  综合纸0.37kg ¥0.22
  铝拉罐0.08kg ¥0.42
  共 2.67kg
 • 🎡αω

  A078823¥3.13

  塑料袋膜0.01kg ¥0
  硬质塑料0.16kg ¥0.08
  复合0.34kg ¥0.03
  书报1.22kg ¥1.1
  黄纸板0.1kg ¥0.12
  综合纸3kg ¥1.8
  共 4.83kg
 • 🎡αω

  A084037¥5.86

  PET瓶0.16kg ¥0.18
  塑料袋膜0.21kg ¥0.04
  硬质塑料0.51kg ¥0.26
  织物9.18kg ¥2.75
  玻璃0.02kg ¥0
  复合0.58kg ¥0.06
  综合纸3.53kg ¥2.12
  金属0.25kg ¥0.19
  铝拉罐0.05kg ¥0.26
  共 14.49kg
 • 🎡αω

  A034923¥7.83

  PET瓶0.14kg ¥0.16
  塑料袋膜0.53kg ¥0.11
  硬质塑料1.27kg ¥0.64
  织物0.17kg ¥0.05
  复合0.87kg ¥0.09
  书报4.66kg ¥4.19
  黄纸板0.92kg ¥1.06
  综合纸1.76kg ¥1.06
  金属0.13kg ¥0.1
  铝拉罐0.07kg ¥0.37
  共 10.52kg
 • 🎡αω

  A016008¥4.41

  PET瓶0.36kg ¥0.4
  泡沫0.01kg ¥0.01
  塑料袋膜0.23kg ¥0.05
  硬质塑料0.46kg ¥0.23
  织物0.18kg ¥0.05
  书报0.7kg ¥0.63
  黄纸板0.92kg ¥1.06
  综合纸3.04kg ¥1.82
  铝拉罐0.03kg ¥0.16
  共 5.93kg
 • 🎡αω

  A084959¥5.27

  PET瓶0.17kg ¥0.19
  塑料袋膜0.2kg ¥0.04
  硬质塑料0.14kg ¥0.07
  织物3.34kg ¥1
  黄纸板1.97kg ¥2.27
  综合纸2.25kg ¥1.35
  金属0.18kg ¥0.14
  铝拉罐0.04kg ¥0.21
  共 8.29kg
 • 🎡αω

  A080337¥4.78

  PET瓶0.06kg ¥0.07
  塑料袋膜0.6kg ¥0.12
  硬质塑料0.24kg ¥0.12
  书报1.35kg ¥1.22
  黄纸板0.69kg ¥0.79
  综合纸4.1kg ¥2.46
  共 7.04kg
 • 🎡αω

  A020119¥2.19

  PET瓶0.3kg ¥0.34
  塑料袋膜0.07kg ¥0.01
  硬质塑料0.42kg ¥0.21
  织物0.27kg ¥0.08
  黄纸板0.83kg ¥0.95
  综合纸0.65kg ¥0.39
  铝拉罐0.04kg ¥0.21
  共 2.58kg
 • 🎡αω

  A078779¥4.64

  PET瓶0.15kg ¥0.17
  塑料袋膜0.27kg ¥0.05
  硬质塑料0.24kg ¥0.12
  织物0.2kg ¥0.06
  复合0.09kg ¥0.01
  书报0.17kg ¥0.15
  黄纸板1.81kg ¥2.08
  综合纸0.92kg ¥0.55
  金属0.1kg ¥0.08
  铝拉罐0.26kg ¥1.37
  共 4.21kg
 • 🎡αω

  A082006¥3.55

  PET瓶0.020kg ¥0.02
  硬质塑料1.300kg ¥0.65
  织物8.400kg ¥2.52
  复合0.000kg ¥0.00
  书报0.170kg ¥0.15
  铝拉罐0.040kg ¥0.21
  共 9.93kg
 • 🎡αω

  A077993¥2.57

  PET瓶0.67kg ¥0.75
  塑料袋膜0.15kg ¥0.03
  复合0.02kg ¥0
  黄纸板1.05kg ¥1.21
  综合纸0.79kg ¥0.47
  铝拉罐0.02kg ¥0.11
  共 2.7kg
 • - 其他垃圾:真空袋、汽车坐垫、泡沫地垫、卫生纸、瓷器、木头、尿不湿、破旧废鞋、kt广告板等不可回收。

  🎡αω

  A015661¥0.67

  PET瓶0.05kg ¥0.06
  塑料袋膜0.07kg ¥0.01
  织物3.92kg ¥1.18
  书报0.01kg ¥0.01
  综合纸0.27kg ¥0.16
  铝拉罐0.01kg ¥0.05
  当月个人第1次不当投递,扣¥0.8
  共 4.33kg
 • 🎡αω

  A072198¥2.89

  PET瓶0.14kg ¥0.16
  PE瓶0.01kg ¥0.01
  塑料袋膜0.24kg ¥0.05
  硬质塑料1.11kg ¥0.56
  织物2.1kg ¥0.63
  书报0.06kg ¥0.05
  黄纸板0.49kg ¥0.56
  综合纸0.91kg ¥0.55
  铝拉罐0.06kg ¥0.32
  共 5.12kg
 • 🎡αω

  A019974¥2.43

  PET瓶0.1kg ¥0.11
  塑料袋膜0.04kg ¥0.01
  硬质塑料0.06kg ¥0.03
  织物4.99kg ¥1.5
  黄纸板0.46kg ¥0.53
  综合纸0.34kg ¥0.2
  铝拉罐0.01kg ¥0.05
  共 6kg
 • 🎡αω

  A079992¥1.07

  PET瓶0.05kg ¥0.06
  塑料袋膜0.01kg ¥0
  硬质塑料0.18kg ¥0.09
  织物0.32kg ¥0.1
  复合1.35kg ¥0.14
  综合纸0.64kg ¥0.38
  金属0.39kg ¥0.3
  共 2.94kg
 • 🎡αω

  A082399¥1.25

  PET瓶0.49kg ¥0.55
  黄纸板0.39kg ¥0.45
  综合纸0.41kg ¥0.25
  共 1.29kg
 • 🎡αω

  A072264¥18.06

  PET瓶0.51kg ¥0.57
  塑料袋膜0.28kg ¥0.06
  硬质塑料1.61kg ¥0.81
  织物1.75kg ¥0.53
  书报13.06kg ¥11.75
  黄纸板0.17kg ¥0.2
  综合纸6.64kg ¥3.98
  铝拉罐0.03kg ¥0.16
  共 24.05kg
 • 🎡αω

  A019393¥5.85

  PET瓶0.23kg ¥0.26
  塑料袋膜0.14kg ¥0.03
  硬质塑料2.12kg ¥1.06
  织物0.1kg ¥0.03
  复合0.8kg ¥0.08
  书报0.88kg ¥0.79
  黄纸板0.8kg ¥0.92
  综合纸3.5kg ¥2.1
  铝拉罐0.11kg ¥0.58
  共 8.68kg
 • 🎡αω

  A023340¥1.69

  综合纸1.76kg ¥1.06
  金属1.29kg ¥0.63
  共 3.05kg
 • 🎡αω

  A013560¥15.38

  PET瓶0.2kg ¥0.22
  塑料袋膜0.05kg ¥0.01
  硬质塑料0.31kg ¥0.16
  织物1.17kg ¥0.35
  书报12.22kg ¥9.41
  黄纸板0.33kg ¥0.33
  综合纸1.63kg ¥0.98
  金属0.1kg ¥0.05
  铝拉罐0.07kg ¥0.37
  手机1个 ¥3.5
  共 17.08kg
♻️ 干燥 干净 无异味