WASABI

重量163.56kg 收益¥117.61 余额¥97.61 购袋3 帖子0
共投递:32
不当投递2 正确投递30

收益趋势

 • WASABI

  A014060¥1.35

  PE瓶0.01kg ¥0.02
  塑料袋膜0.28kg ¥0.07
  黄纸板0.45kg ¥0.34
  综合纸1.59kg ¥0.92
 • WASABI

  A009369¥2.53

  PET瓶0.27kg ¥0.74
  PE瓶0.02kg ¥0.04
  硬质塑料0.17kg ¥0.04
  塑料袋膜0.47kg ¥0.11
  金属0.46kg ¥0.1
  书报0.17kg ¥0.15
  黄纸板0.72kg ¥0.68
  综合纸0.91kg ¥0.67
 • WASABI

  A014077¥1.66

  PET瓶0.19kg ¥0.52
  硬质塑料0.17kg ¥0.04
  塑料袋膜1.2kg ¥0.29
  泡沫0.02kg ¥0.04
  金属1.18kg ¥0.26
  织物0.67kg ¥0.47
  综合纸0.05kg ¥0.04
 • WASABI

  A016825¥3.21

  黄纸板1.27kg ¥1.21
  综合纸2.7kg ¥2
 • WASABI

  A014065¥5.76

  PET瓶0.01kg ¥0.03
  塑料袋膜0.07kg ¥0.02
  金属0.04kg ¥0.01
  织物4.62kg ¥2.91
  书报0.09kg ¥0.08
  黄纸板1.3kg ¥1.24
  综合纸1.98kg ¥1.47
 • - 其他垃圾:汽车坐垫、泡沫地垫、卫生纸、瓷器、木头、尿不湿等不可回收。

  WASABI

  A014052¥0.25

  PET瓶0.15kg ¥0.41
  PE瓶0.02kg ¥0.04
  硬质塑料0.52kg ¥0.13
  塑料袋膜2.21kg ¥0.53
  泡沫0.09kg ¥0.19
  铝拉罐0.04kg ¥0.21
  金属0.51kg ¥0.11
  黄纸板0.06kg ¥0.06
  综合纸0.23kg ¥0.17
  当月个人第2次不当投递,扣¥1.6
 • - 其他垃圾:汽车坐垫、泡沫地垫、卫生纸、瓷器、木头、尿不湿等不可回收。

  WASABI

  A011031¥0.89

  PET瓶0.1kg ¥0.27
  PE瓶0.01kg ¥0.02
  硬质塑料0.09kg ¥0.02
  塑料袋膜2.12kg ¥0.51
  泡沫0.09kg ¥0.19
  金属0.02kg ¥0
  织物0.75kg ¥0.47
  黄纸板0.17kg ¥0.21
  当月个人第1次不当投递,扣¥0.8
 • WASABI

  A011232¥3.56

  黄纸板1.65kg ¥2.08
  综合纸1.51kg ¥1.48
 • WASABI

  A006568¥4.73

  PET瓶0.5kg ¥1.37
  PE瓶0.05kg ¥0.09
  硬质塑料1.46kg ¥0.37
  塑料袋膜1.28kg ¥0.31
  金属0.4kg ¥0.09
  织物3.21kg ¥2.02
  书报0.31kg ¥0.39
  综合纸0.09kg ¥0.09
 • WASABI

  A011307¥5.99

  PE瓶0.02kg ¥0.04
  黄纸板3.02kg ¥3.81
  综合纸2.18kg ¥2.14
 • WASABI

  A004494¥3.29

  PET瓶0.85kg ¥2.14
  硬质塑料0.1kg ¥0.03
  塑料袋膜0.43kg ¥0.1
  泡沫0.28kg ¥0.59
  金属0.36kg ¥0.08
  黄纸板0.23kg ¥0.29
  综合纸0.06kg ¥0.06
  混合0.01kg ¥0
 • WASABI

  A008276¥4.06

  硬质塑料0.05kg ¥0.01
  塑料袋膜0.04kg ¥0.01
  黄纸板1.14kg ¥1.44
  综合纸2.65kg ¥2.6
 • WASABI

  A007178¥3.60

  PET瓶0.36kg ¥0.91
  PE瓶0.09kg ¥0.16
  硬质塑料0.52kg ¥0.13
  塑料袋膜1.06kg ¥0.25
  金属0.04kg ¥0.01
  织物0.2kg ¥0.11
  黄纸板0.21kg ¥0.26
  综合纸1.81kg ¥1.77
 • WASABI

  A001636¥9.21

  PET瓶0.04kg ¥0.1
  硬质塑料0.06kg ¥0.02
  织物0.62kg ¥0.34
  黄纸板1.42kg ¥1.79
  综合纸7.1kg ¥6.96
 • WASABI

  A008821¥3.99

  PET瓶0.21kg ¥0.53
  硬质塑料0.14kg ¥0.04
  塑料袋膜0.96kg ¥0.23
  泡沫0.31kg ¥0.65
  铝拉罐0.01kg ¥0.06
  金属0.77kg ¥0.17
  织物0.82kg ¥0.45
  黄纸板0.23kg ¥0.34
  综合纸1.69kg ¥1.52
  混合0.02kg ¥0
 • WASABI

  A008873¥5.78

  PET瓶0.11kg ¥0.28
  PE瓶0.12kg ¥0.22
  硬质塑料0.03kg ¥0.01
  塑料袋膜0.4kg ¥0.1
  织物0.54kg ¥0.3
  黄纸板1.42kg ¥2.09
  综合纸3.09kg ¥2.78
 • WASABI

  A007397¥11.39

  硬质塑料0.02kg ¥0.01
  塑料袋膜0.03kg ¥0.01
  书报2.84kg ¥3.78
  黄纸板1.82kg ¥2.68
  综合纸5.46kg ¥4.91
 • WASABI

  A007156¥2.52

  PET瓶0.12kg ¥0.3
  硬质塑料0.02kg ¥0.01
  塑料袋膜1kg ¥0.24
  泡沫0.93kg ¥1.95
  金属0.07kg ¥0.02
 • WASABI

  A009124¥5.50

  硬质塑料0.06kg ¥0.02
  塑料袋膜0.06kg ¥0.01
  金属0.26kg ¥0.06
  织物0.06kg ¥0.03
  书报0.24kg ¥0.32
  黄纸板0.52kg ¥0.76
  综合纸4.78kg ¥4.3
 • WASABI

  A009104¥1.49

  PET瓶0.16kg ¥0.4
  硬质塑料0.37kg ¥0.09
  塑料袋膜2.12kg ¥0.51
  泡沫0.15kg ¥0.32
  织物0.17kg ¥0.09
  黄纸板0.02kg ¥0.03
  综合纸0.06kg ¥0.05
 • WASABI

  A008632¥1.53

  PET瓶0.32kg ¥0.81
  PE瓶0.03kg ¥0.05
  硬质塑料0.08kg ¥0.02
  塑料袋膜1.49kg ¥0.36
  泡沫0.13kg ¥0.27
  金属0.08kg ¥0.02
 • WASABI

  A005080¥10.48

  黄纸板5.82kg ¥10.48
 • WASABI

  A005182¥1.30

  PET瓶0.07kg ¥0.15
  PE瓶0.23kg ¥0.28
  硬质塑料0.07kg ¥0.03
  塑料袋膜1.8kg ¥0.43
  泡沫0.43kg ¥0.22
  金属0.8kg ¥0.18
  综合纸0.03kg ¥0.01
 • WASABI

  A009723¥3.44

  黄纸板3.13kg ¥3.44
 • WASABI

  A000413¥0.95

  泡沫0.2kg ¥0.1
  织物0.02kg ¥0.01
  综合纸2.1kg ¥0.84
  混合0.03kg ¥0
 • WASABI

  A010560¥3.59

  PET瓶0.19kg ¥0.42
  泡沫0.01kg ¥0.01
  金属4.6kg ¥1.01
  织物0.63kg ¥0.25
  黄纸板0.36kg ¥0.4
  综合纸3.76kg ¥1.5
 • WASABI

  A008615¥2.19

  PET瓶0.02kg ¥0.04
  塑料袋膜0.34kg ¥0.08
  泡沫0.04kg ¥0.02
  织物2.56kg ¥1.02
  综合纸0.53kg ¥0.21
  混合8.19kg ¥0.82
 • WASABI

  A003768¥2.30

  PET瓶0.12kg ¥0.26
  硬质塑料2.3kg ¥0.92
  塑料袋膜0.91kg ¥0.22
  铝拉罐0.01kg ¥0.06
  织物2.11kg ¥0.84
 • WASABI

  A009772¥4.81

  书报0.01kg ¥0.01
  黄纸板2.58kg ¥2.84
  综合纸4.89kg ¥1.96
 • WASABI

  A006341¥3.82

  PET瓶0.05kg ¥0.11
  硬质塑料1.98kg ¥0.79
  塑料袋膜0.88kg ¥0.21
  织物1.45kg ¥0.58
  书报0.22kg ¥0.26
  综合纸4.29kg ¥1.72
  混合1.51kg ¥0.15
 • WASABI

  A005156¥0.49

  PET瓶0.02kg ¥0.04
  硬质塑料0.26kg ¥0.1
  塑料袋膜0.83kg ¥0.2
  泡沫0.3kg ¥0.15
1.53 0.24 0.50 1.12m3
减少砍伐 节省石油 减少碳排放 节约土地

回收类别

分类装袋

1种6.25%
2种9.38%
3种6.25%
4种12.5%
5种12.5%
6种9.38%
7种21.88%
8种15.63%
9种3.13%
10种3.13%
♻️ 干燥 干净 无异味