quan(投递:15)

重量72.860kg

收益¥38.86

余额¥38.86

购袋1

不当投递3

正确投递12

回收类别

分类装袋

5种13.33%
6种20%
7种20%
8种13.33%
9种13.33%
10种13.33%
11种6.67%

投递重量(kg)

 • quan

  A1048725¥3.33

  硬质塑料0.48kg ¥0.12
  织物0.4kg ¥0.12
  玻璃0.32kg ¥0
  书报0.94kg ¥0.85
  综合纸3.26kg ¥1.96
  金属0.31kg ¥0.28
  共 5.71kg
 • quan

  A10002603¥5.07

  PET瓶0.56kg ¥0.78
  PE瓶0.1kg ¥0.13
  塑料袋膜0.06kg ¥0.01
  硬质塑料0.56kg ¥0.14
  织物1.99kg ¥0.6
  书报0.35kg ¥0.32
  综合纸3.64kg ¥2.18
  金属0.07kg ¥0.06
  铝拉罐0.11kg ¥0.83
  牛奶盒0.04kg ¥0.02
  共 7.48kg
 • - 其他垃圾:真空袋、汽车坐垫、泡沫地垫、卫生纸、瓷器、木头、尿不湿、破旧废鞋、kt广告板、碎布、鞭炮、麻将(机麻)等不可回收。

  quan

  A1019137¥1.80

  PET瓶0.24kg ¥0.34
  泡沫0.06kg ¥0.02
  塑料袋膜0.03kg ¥0.01
  织物0.32kg ¥0.1
  玻璃0.7kg ¥0
  黄纸板0.32kg ¥0.38
  综合纸2.07kg ¥1.24
  金属0.48kg ¥0.43
  铝拉罐0.01kg ¥0.08
  当月个人第1次不当投递,扣¥0.8
  共 4.23kg
 • quan

  A1019783¥2.88

  PET瓶0.18kg ¥0.25
  PE瓶0.01kg ¥0.01
  塑料袋膜0.07kg ¥0.01
  硬质塑料0.45kg ¥0.11
  织物0.09kg ¥0.03
  玻璃0.33kg ¥0
  黄纸板1.34kg ¥1.61
  综合纸1.16kg ¥0.7
  金属0.07kg ¥0.06
  铝拉罐0.01kg ¥0.08
  牛奶盒0.03kg ¥0.02
  共 3.74kg
 • quan

  A083183¥1.01

  PET瓶0.1kg ¥0.14
  泡沫0.09kg ¥0.03
  塑料袋膜0.05kg ¥0.01
  硬质塑料0.12kg ¥0.03
  玻璃0.14kg ¥0
  综合纸1.28kg ¥0.77
  金属0.03kg ¥0.03
  共 1.81kg
 • quan

  A035992¥1.45

  PET瓶0.07kg ¥0.1
  塑料袋膜0.09kg ¥0.02
  硬质塑料0.01kg ¥0
  织物0.45kg ¥0.14
  综合纸1.88kg ¥1.13
  金属0.07kg ¥0.06
  共 2.57kg
 • quan

  A079759¥4.47

  PET瓶0.33kg ¥0.46
  塑料袋膜0.08kg ¥0.02
  硬质塑料9.49kg ¥2.37
  综合纸2.6kg ¥1.56
  金属0.07kg ¥0.06
  共 12.57kg
 • quan

  A085944¥1.43

  PET瓶0.08kg ¥0.11
  塑料袋膜0.1kg ¥0.02
  硬质塑料0.14kg ¥0.04
  织物0.79kg ¥0.24
  玻璃0.23kg ¥0
  综合纸1.32kg ¥0.79
  铝拉罐0.03kg ¥0.23
  共 2.69kg
 • quan

  A083984¥0.84

  PET瓶0.1kg ¥0.14
  塑料袋膜0.06kg ¥0.01
  硬质塑料0.04kg ¥0.01
  综合纸1.06kg ¥0.64
  金属0.04kg ¥0.04
  共 1.3kg
 • - 其他垃圾:真空袋、果蔬塑料盒、汽车坐垫、泡沫地垫、卫生纸、瓷器、木头、尿不湿、破旧废鞋、kt广告板、碎布、鞭炮、麻将(机麻)等不可回收。

  quan

  A079228¥2.52

  PET瓶0.04kg ¥0.06
  塑料袋膜0.21kg ¥0.04
  硬质塑料0.07kg ¥0.02
  织物2.2kg ¥0.66
  玻璃0.6kg ¥0
  复合0.1kg ¥0.01
  综合纸0.89kg ¥0.53
  金属0.97kg ¥0.87
  铝拉罐0.15kg ¥1.13
  当月个人第1次不当投递,扣¥0.8
  共 5.23kg
 • quan

  A015864¥2.46

  塑料袋膜0.1kg ¥0.02
  织物0.17kg ¥0.05
  玻璃0.2kg ¥0
  复合2.21kg ¥0.22
  书报0.91kg ¥0.82
  综合纸0.84kg ¥0.59
  金属0.75kg ¥0.68
  铝拉罐0.01kg ¥0.08
  共 5.19kg
 • quan

  A076795¥0.77

  PET瓶0.03kg ¥0.04
  塑料袋膜0.12kg ¥0.02
  硬质塑料0.39kg ¥0.1
  黄纸板0.19kg ¥0.23
  综合纸0.24kg ¥0.13
  金属0.31kg ¥0.25
  共 1.28kg
 • - 未达到干净、干燥、无异味的可回收条件。

  quan

  A077943¥2.14

  PET瓶0.4kg ¥0.52
  泡沫0.06kg ¥0.04
  塑料袋膜0.16kg ¥0.03
  硬质塑料0.41kg ¥0.1
  织物1.25kg ¥0.38
  玻璃0.81kg ¥0
  复合0.19kg ¥0.02
  综合纸1.56kg ¥1.09
  金属0.87kg ¥0.7
  铝拉罐0.01kg ¥0.06
  当月个人第1次不当投递,扣¥0.8
  共 5.72kg
 • quan

  A083758¥1.92

  PET瓶0.4kg ¥0.52
  塑料袋膜0.09kg ¥0.02
  硬质塑料0.33kg ¥0.08
  织物0.87kg ¥0.26
  玻璃0.05kg ¥0
  综合纸1.25kg ¥0.88
  铝拉罐0.03kg ¥0.16
  共 3.02kg
 • quan

  A083018¥6.77

  PET瓶0.06kg ¥0.08
  PE瓶0.1kg ¥0.13
  塑料袋膜0.25kg ¥0.05
  硬质塑料0.56kg ¥0.14
  织物1.3kg ¥0.39
  综合纸7.76kg ¥5.43
  金属0.22kg ¥0.18
  铝拉罐0.07kg ¥0.37
  共 10.32kg
♻️ 干燥 干净 无异味