A1000195【收集中】

浦东机场安检基地

他们使用过

 1. 胡敬德发给会员(浦东机场安检基地)袋子 - A1000195(发袋机m00566,c号锁)
 2. 宋江领取袋子 - A1000195
 3. 宋江入库袋子 - A1000195
 4. 胡敬德称重袋子 - A1000195
  PET瓶0.04kg ¥0.05
  塑料袋膜0.55kg ¥0.11
  黄纸板0.1kg ¥0.13
  综合纸0.4kg ¥0.24
  铝拉罐0.01kg ¥0.04
 5. 胡敬德装车回收满袋 - A1000195
 6. 胡敬德发给会员(开新水果店)袋子 - A1000195
 7. 胡敬德领取袋子 - A1000195
 8. 胡敬德入库袋子 - A1000195