A029562【收集中】

龙泉驿区柏合镇瑞雅幼儿园

他们使用过

 1. 唐泽清发给会员(龙泉驿区柏合镇瑞雅幼儿园)袋子 - A029562
 2. 严一领取袋子 - A029562
 3. 严一入库袋子 - A029562
 4. 卢长富称重袋子 - A029562
  PET瓶0.04kg ¥0.07
  书报26.54kg ¥22.29
  综合纸3.53kg ¥1.98
 5. 杨礼装车回收满袋 - A029562
 6. 会员(火)从员工(王珺)手上领取袋子 - A029562
 7. 王珺领取袋子 - A029562
 8. 王珺入库袋子 - A029562