A023064【收集中】

金苹果城南阳光幼稚园-教师组

他们使用过

 1. 教师组认领袋子
 2. 胡豪发给会员(金苹果城南阳光幼稚园)袋子 - A023064
 3. 缪发明领取袋子 - A023064
 4. 缪发明入库袋子 - A023064
 5. 卢长富称重袋子 - A023064
  PET瓶0.64kg ¥1.66
  PE瓶0.02kg ¥0.04
  泡沫0.01kg ¥0.03
  硬质塑料0.14kg ¥0.04
  塑料袋膜0.06kg ¥0.02
  铝拉罐0.03kg ¥0.16
 6. 马英杰装车回收满袋 - A023064
 7. 小一班认领袋子
 8. 赵斌发给会员(成都市第九幼儿园)袋子 - A023064
 9. 缪发明领取袋子 - A023064
 10. 严一入库袋子 - A023064