A011386【已称重】

该袋子暂无人使用

他们使用过

 1. 宋凯称重袋子 - A011386
  书报8.26kg ¥7.27
 2. 朱文斌装车回收满袋 - A011386
 3. 2017级5班认领袋子
 4. 朱文斌发给会员(陕西师范大学实验小学)袋子 - A011386
 5. 朱文斌领取袋子 - A011386
 6. 朱文斌入库袋子 - A011386
 7. 丁晋栋称重袋子 - A011386
  PET瓶0.03kg ¥0.08
  书报4.15kg ¥4.94
  黄纸板1.44kg ¥1.81
  综合纸3.47kg ¥3.4
 8. 宋凯装车回收满袋 - A011386
 9. 2015级2班认领袋子
 10. 朱文斌发给会员(陕西师范大学实验小学)袋子 - A011386
 11. 宋凯领取袋子 - A011386
 12. 宋凯入库袋子 - A011386
 13. 黄懿煜正常入库袋子 - A011386