A011275【已称重】

该袋子暂无人使用

他们使用过

 1. 朱文斌称重袋子 - A011275
  PET瓶0.45kg ¥1.2
  黄纸板1.81kg ¥1.36
  综合纸5.06kg ¥2.93
 2. 丁晋栋装车回收满袋 - A011275
 3. 2018级3班认领袋子
 4. 朱文斌发给会员(西安高新第四小学)袋子 - A011275
 5. 朱文斌领取袋子 - A011275
 6. 朱文斌入库袋子 - A011275
 7. 宋凯称重袋子 - A011275
  PET瓶3.51kg ¥9.58
 8. 朱文斌装车回收满袋 - A011275
 9. 2017级2班认领袋子
 10. 宋凯发给会员(陕西师范大学实验小学)袋子 - A011275
 11. 宋凯领取袋子 - A011275
 12. 宋凯入库袋子 - A011275
 13. 严一正常入库袋子 - A011275